Fotografiets dager Preus Fotomuseum Horten, fredag til søndag 17-19 August 2018-